Zez – rodzaje, objawy i leczenie zeza

Zez to stan, w którym ustawienie oczu jest nierównoległe przy patrzeniu do dali. Istnieją różne rodzaje zeza, problemy te bywają też stałe lub czasowe. Najczęściej zez występuje we wczesnym dzieciństwie, jednak może też dotyczyć osób dorosłych. Dowiedz się, jakie są jego objawy i przyczyny powstawania. Sprawdź też, czy operacja zeza to jedyna możliwość uporania się z tym problemem.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest zez i jak się objawia?
 • Jakie są przyczyny zeza?
 • Jakiego rodzaju zez występuje u niemowląt i małych dzieci?
 • Na czym polegają niechirurgiczne metody leczenia zeza?
 • Kiedy konieczna jest operacja zeza?

Zez ukryty i jawny – rodzaje, objawy

O zezie mówimy w sytuacji, gdy oczy nie pracują synchronicznie i są skierowane w różnych kierunkach. Jedno oko patrzy zwykle prosto przed siebie, a drugie albo bardziej na zewnątrz, albo do wewnątrz, ku górze lub ku dołowi – nazywamy to odpowiednio zezem rozbieżnym i zbieżnym . Istnieją też bardziej naukowe nazwy rodzajów zeza. Jeśli oko ustawia się nieprawidłowo do wewnątrz, określa się to zjawisko ezotropią, z kolei jeśli jest ono skierowane bardziej na zewnątrz – egzotropią. Pozostałe dwa rodzaje zeza to hipertropia (gdy jedno oko „odpływa” w górę) i hipotropia (gdy oko kieruje się w dół).

Należy również podkreślić, że zez może występować stale lub sporadycznie. Oznacza to, że oko może na przemian zmieniać ustawienie z prawidłowego na nieprawidłowe lub może być na stałe niewłaściwie położone. Bywa też, że wydaje się, iż dana osoba (zazwyczaj dzieci, choć zdarza się to także u dorosłych) ma objawy zeza, podczas gdy w rzeczywistości cierpi na tzw. zez pozorny. Wynika to ze specyficznej budowy twarzy – płaskiej, szerokiej nasady nosa oraz fałdu skóry w pobliżu wewnętrznej powieki. Jeśli jest to istotnie zez pozorny, wówczas fałd na skórze wewnętrznej powieki zazwyczaj zanika wraz z rozwojem dziecka. Prawdziwy zez natomiast z wiekiem nie ulega poprawie.

Zez – przyczyny

Przyczyn zeza jest wiele i różnią się w zależności od typu zeza. Zezy towarzyszące (czyli o stałym kącie odchylenia oka zezującego) będą miały najczęściej przyczyny ośrodkowe (czyli w centralnym systemie nerwowym), zaś zezy porażenne mogą mieć zarówno przyczyny ośrodkowe, jak i mięśniowe. Nie zawsze udaje się jednoznacznie określić przyczynę zeza.

Zez u noworodka, niemowlęcia i małego dziecka

Chociaż zez może wystąpić w każdym wieku, dotyczy on jednak głównie dzieci – nawet tych najmniejszych, tj. noworodków i niemowląt. Przyjmuje się, że jeżeli odchylenie oka jest minimalne i pojawia się sporadycznie, nie powinno to budzić niepokoju do około trzeciego miesiąca życia malucha. U starszych dzieci każdy zez powinien zostać skonsultowany z okulistą, w tym także zez o dużym kącie odchylenia u dziecka w każdym wieku. Poniżej wymienione zostały najczęstsze rodzaje zeza u niemowląt i dzieci.

 • Zez zbieżny wrodzony cechuje się stałym odchyleniem zbieżnym o dużym kącie. Występuje od urodzenia.
 • Zez zbieżny akomodacyjny – zbieżne ustawienie oczu o różnym kącie odchylenia, zależne od aktywacji odruchu akomodacyjnego. Typowo pojawia się w okolicach 2-4 roku życia, zwykle towarzyszy mu nadwzroczność.
 • Zez rozbieżny, czyli ustawienie się oczu na zewnątrz. Podobnie jak zez zbieżny, może wystąpić w każdym wieku dziecka. Także wymaga badania okulistycznego.

Niechirurgiczne leczenie zeza – okulary, a może terapia?

Nieleczony zez może pogorszyć wzrok, toteż warto zdecydować się na skorygowanie nieprawidłowego ustawienia oczu. Dostępne są tu zarówno metody niechirurgiczne, jak i operacyjne. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego sposobu korekcji zeza powinien zawsze należeć do lekarza okulisty. Przeprowadzi on szczegółowe badanie wzroku i zaproponuje najodpowiedniejszą dla Ciebie metodę leczenia.

Do niechirurgicznych sposobów leczenia zeza zaliczamy następujące.

 • Korekcyjne soczewki kontaktowe lub okulary – mogą poprawić ustawienie oczu w niektórych przypadkach zeza.
 • Szkła pryzmatyczne – soczewki okularowe o specjalnej konstrukcji, których używa się do korekcji zeza.
 • Terapia wzroku – w przypadku wyboru tej metody leczenia zeza optometrysta wykorzystuje specjalne ćwiczenia wzroku, aby skorygować współpracę i ustawienie oczu. Są one trenowane w taki sposób, aby działały w odpowiedniej synchronizacji z mózgiem – oko uczone jest właściwej pracy.

Operacja zeza – kiedy jest konieczna?

Operacja na mięśniach gałkoruchowych oka to sposób na chirurgiczne wyleczenie zeza. Zazwyczaj operacja jest tylko jednym z etapów leczenia choroby. Często po operacji konieczne jest dalsze używanie korekcji okularowej oraz kontynuacja ćwiczeń i terapii wzroku.

Po zabiegu może być konieczne przeprowadzenie terapii wzroku, aby dodatkowo wzmocnić mięśnie oczu i zapobiec ich ponownemu nieprawidłowemu ustawieniu. Pacjenci, którzy niedawno przeszli korekcyjną operację zeza, powinni też pamiętać o tym, aby dawali odpocząć oczom i chronili je przed światłem słonecznym. W zależności od stopnia nasilenia zeza bywa, że operację należy powtórzyć w celu jej kompletnego wyleczenia.

Umów się na badanie wzroku

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!