Badanie wzroku

Badanie wzroku polega na określeniu wady refrakcji oczu i doborze takiej korekcji optycznej, która umożliwia uzyskanie satysfakcjonującego komfortu widzenia.

Aby sprawdzić i/lub dobrać korekcję optyczną możesz zarejestrować się w e-rejestracji znajdującej się na stronach firmy Vision Express SP lub odwiedzić dowolny nasz salon. Listę salonów znajdziesz na visionexpress.pl/zbadaj-wzrok

Zalecamy, aby przed przyjściem na badanie zabrać ze sobą aktualnie używane okulary lub soczewki kontaktowe oraz dowód osobisty.

Ponieważ jesteśmy firmą medyczną przed rozpoczęciem badania niezbędne jest podanie nr PESEL i podpisanie zgody na przeprowadzenie badania.

Umów się na wizytę

Badanie wzroku może być przeprowadzane tym osobom, które ukończyły 5 r.ż.

Badaniem osób od ukończonego 5 r.ż. do nieukończonego 16 r.ż. zajmują się lekarze okuliści, którzy zależnie od oceny sytuacji mogą podawać środki farmakologiczne rozluźniające akomodację.

Osoby od ukończonego 12 r.ż. mogą być badane również przez certyfikowanych Optometrystów, którzy do rozluźniania akomodacji wykorzystują metody optyczne.

W celu zapewnienia odpowiedniego specjalisty, przy zgłoszeniach w e-rejestracji osób, które nie ukończyły 16 r.ż. należy podać ich wiek.

W przypadku osób niepełnoletnich w trakcie badania wzroku niezbędna jest obecność opiekuna prawnego dziecka.

 

Wszyscy specjaliści pracujący w gabinetach Vision Express przechodzą zaawansowany program szkoleń wewnętrznych umożliwiający osiągnięcie wysokiego standardu badania.

 

 

Badanie wzroku trwa do 30 minut składa się z czterech etapów:

  1. wywiadu i analizy,

specjalista podczas wywiadu zbierze istotne informacje dotyczące aspektów zdrowotnych, aktualnie posiadanej korekcji i oczekiwań wzrokowych,

  1. określenia refrakcji,

wykorzystując nowoczesny sprzęt specjalista oceni ostrość widzenia w dotychczas używanej korekcji i określi wadę wzroku. Następnie wykorzystując odpowiednie procedury wyświetlone zostaną testy optometryczne umożliwiające precyzyjne określenie wady wzroku,

  1. rekomendacja produktu i doboru korekcji optycznej,

znając już wadę wzroku i posiadaną korekcję specjalista na podstawie swojego doświadczenia przystąpi do określenia optymalnej korekcji. Ważnym punktem tej części badania jest rozmowa o możliwościach jakie daje współczesna optyka i rekomendacja optymalnego rozwiązania.

  1. weryfikacji komfortu widzenia,

bardzo istotnym elementem doboru korekcji jest ocenia możliwości adaptacyjnych układu wzrokowego do nowej korekcji. Prawidłowo dobrana korekcja zapewnia nie tylko dobrą ostrość wzroku, ale również satysfakcjonujący komfort widzenia w każdych warunkach pracy wzrokowej.

 

W ramach doboru korekcji optycznej oferujemy zarówno korekcję okularową jak i korekcję miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Najnowsze wyposażenie gabinetów w sprzęt okulistyczny oraz poziom kompetencji specjalistów gwarantuje dobór korekcji optycznej w najwyższym światowym standardzie.

Będąc firmą medyczną oferujemy w wybranych salonach optycznych usługi w zakresie przesiewowej oceny ryzyka wybranych chorób oczu. W ramach tej oferty oceniane jest ryzyko zmian w kierunku retinopatii cukrzycowej, zwyrodnienia żółtej plamki związanym z wiekiem, jaskry i zaćmy.

 

Umów się na badanie wzroku

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!