Krótkowzroczność – co to jest? Na czym polega

Krótkowzroczność jest jedną z najczęstszych wad wzroku na całym świecie, wpływa na komfort życia znacznej części populacji. Zazwyczaj ujawnia się w dzieciństwie.
W najcięższych przypadkach może spowodować nawet utratę wzroku. Poniższy artykuł przedstawia definicję, przyczyny oraz objawy krótkowzroczności.

Podstawowe informacje na temat krótkowzroczności

W przypadku zdrowego oka obraz powstaje w następujący sposób: promienie świetlne docierają do wnętrza oka przez rogówkę, która stanowi przednią część oka. Następnie poprzez źrenicę światło dociera do soczewki. Rogówka oraz soczewka załamują promienie świetlne, dzięki czemu światło ogniskowane jest dokładnie na siatkówce.

W przypadku krótkowzroczności promienie świetlne padają przed siatkówką, co powoduje rozmyte, niewyraźne widzenie.

Przestrzeganie zasad higieny pracy wzrokowej, takich jak: przerwy, odpowiednie oświetlenie to istotne elementy zapobiegania postępowi krótkowzroczności.

Rodzaje krótkowzroczności

Wyróżnia się dwa rodzaje krótkowzroczności:

  • krótkowzroczność osiowa – krótkowzroczność osiowa występuje wtedy, gdy różnica odległości pomiędzy rogówką a siatkówką jest zbyt duża, przez co promienie świetlne padają przed siatkówką;
  • krótkowzroczność refrakcyjna – krótkowzroczność refrakcyjna występuje wtedy, gdy rogówka jest zbyt kulista lub gdy soczewka jest zbyt wypukła, przez co promienie świetlne padają przed siatkówką.

Przyczyny powstawania krótkowzroczności nie są do końca poznane. Ważną rolę odgrywają geny. Jeśli rodzice są krótkowidzami, istnieje prawdopodobne, że dziecko również będzie krótkowidzem. Wcześniactwo to czynnik ryzyka krótkowzroczności. Spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed telewizorem lub komputerem również może zwiększyć ryzyko występowania krótkowzroczności.

Objawy krótkowzroczności

Jeżeli u chorego rozwija się krótkowzroczność, może on zauważyć takie objawy, jak: mrużenie oczu, zmęczenie oczu lub bóle głowy.

Jeśli zauważysz, że często mrużysz oczy, aby widzieć wyraźniej obiekty znajdujące się w dużej odległości lub masz problemy z odczytaniem znaków drogowych, to znak, że być może cierpisz na krótkowzroczność.

Objawy świadczące o krótkowzroczności:

  • wyraźne widzenie z bliska, problem z widzeniem z dużej odległości;
  • rozmyty obraz mający wpływ na odczytywanie znaków z dużej odległości, np. podczas jazdy samochodem;
  • siadanie bliżej telewizora, aby lepiej widzieć;
  • siadanie z przodu klasy, aby lepiej widzieć informacje zamieszczane na tablicy;
  • trzymanie książek lub gazet bardzo blisko twarzy;
  • mrużenie oczu podczas patrzenia na przedmioty znajdujące się w dużej odległości;
  • problem z widzeniem w czasie jazdy samochodem, szczególnie w nocy.

Krótkowzroczność może zacząć rozwijać się w dzieciństwie. Rodzice mogą wówczas zaobserwować pewne zmiany w zachowaniu dziecka, jak: siadanie zbyt blisko telewizora lub trzymanie książki blisko twarzy. Jeśli tym podobne zachowania powtarzają się, należy udać się z dzieckiem na badanie wzroku. Może okazać się, że dziecko cierpi na krótkowzroczność wymagającą korekcji. W większości przypadków stopień krótkowzroczności stabilizuje się około 25. roku życia.

Korekcja krótkowzroczności

Okulary

Okulary to najpopularniejszy sposób korekcji krótkowzroczności. Moc soczewek okularowych podajemy w dioptriach – jednostkach używanych do pomiaru wady refrakcji. Szkła minusowe umożliwią promieniom świetlnym padanie dokładnie na siatkówkę, dzięki czemu pacjent widzi wyraźniej.

Grubość szkieł zależy od mocy przepisanych soczewek. Przy większych wadach warto sięgnąć po soczewki z dobrych jakościowo materiałów, aby sprawić, żeby grubość oraz waga soczewek nie wpłynęły znacząco na ciężar okularów i noszenie ich było komfortowe dla pacjenta.

Soczewki kontaktowe

Innym sposobem korygowania krótkowzroczności są soczewki kontaktowe. Na rynku istnieje wiele dostępnych opcji. W oparciu o potrzeby pacjenta oraz stan zdrowia jego oczu optometrysta lub okulista zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Soczewki kontaktowe dostępne są w różnych rodzajach, od soczewek jednodniowych do wielokrotnego użytku (w tym przypadku wymagana jest ich codzienna pielęgnacja. W zależności od typu mogą być noszone od dwóch tygodni do miesiąca).

Dla niektórych osób soczewki kontaktowe są zbyt trudne w noszeniu, problemy może również sprawiać ich zakładanie, jednak zazwyczaj przyzwyczajenie się do nich nie zajmuje zbyt dużo czasu. Mimo to niektórzy pacjenci zwyczajnie wolą okulary.

Soczewki kontaktowe mogą być także rozwiązaniem dla dziecka w zależności od jego wieku, stopnia dojrzałości i odpowiedzialności. Zazwyczaj w takiej sytuacji okulista doradzi wybór najlepszego rozwiązania. W przypadku osób korzystających z soczewek ważne jest, aby posiadały dostępną dodatkową parę okularów, ponieważ w razie urazu czy stanu zapalnego oka może być konieczne odstawienie soczewek kontaktowych na czas leczenia.

Chirurgia refrakcyjna

Zabiegi chirurgii refrakcyjnej są kolejnym sposobem korygowania krótkowzroczności.  Jeżeli jest brana pod uwagę, najlepiej skonsultować się w ośrodku zajmującym się tą metodą korekcji, gdyż nie każda wada kwalifikuje się do korekcji zabiegowej.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o sposobie korekcji skonsultować się
z optometrystą lub okulistą, który wybierze formę korekcji najlepiej dopasowaną do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Umów się na badanie wzroku

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!