Profilaktyka dla Twoich oczu

​W naszej sieci w wybranych salonach optycznych we Wrocławiu dostępna już jest przesiewowa ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych chorób oczu z wykorzystaniem technologii Optiskan. Jako firma medyczna zachęcamy do profilaktyki chorób siatkówki oka, gdyż nawet najpoważniejszym z nich można zapobiec, jeśli zostaną wykryte odpowiednio wcześnie.

Często gdy po raz pierwszy widoczne są niepokojące symptomy wzrokowe, nieodwracalne zmiany chorobowe siatkówki są już w zaawansowanym stanie. Testy przesiewowe mają charakter profilaktyczny - pomagają w wykryciu oznak związanych z chorobą oczu. W badaniach tych oceniane jest ryzyko wystąpienia zmian w kierunku starczowzrocznego zwyrodnienia żółtej plamki (AMD), retinopatii cukrzycowej, jaskry i zaćmy. Aby skorzystać z technologii Optiskan nie jest konieczne skierowanie od lekarza, zakraplanie ani długotrwałe dyskomfortowe świecenie w oczy.

Testy przesiewowe oceny ryzyka chorób oczu we Wrocławiu dostępne są w cenie 50 zł w salonach:

  • Centrum Handlowe Borek
  • Centrum Handlowe Bielany
  • Galeria Dominikańska
  • Aleja Bielany